خودت را به چالش دعوت کن

676
تنها چیزی که از تو، انسان قوی تر و عمیق تری میساز چالش است پس دستکش هایت را به دست کن و با لبخند و امید، به طرفشان برو...!
مطالعه شریف 263 دنبال کننده
pixel