شبیه خوانی عاشورا سال 96 شهر تسوج

3,500
مراسم شبیه خوانی عاشورای حسینی - سال 1396 شمسی - شهرستان تسوج - میدان صاحب الامر (عج) تسوج
pixel