شبیه خوانی عاشورا سال 96 شهر تسوج

4,719
مراسم شبیه خوانی عاشورای حسینی - سال 1396 شمسی - شهرستان تسوج - میدان صاحب الامر (عج) تسوج
pixel