زهرا یه دختره جلسایی و پونی

زهرا یه دختره جلسایی و پونی

1 هفته پیش
اوق از وقتی اینو دیدم حالم بد شد جک فقدر با السا خوبه اوق بقیه رو بنداز دور اه
everything in one sight

everything in one sight

3 هفته پیش
خودمم میدونم ولی دیگ شد دیگ. رسما اعلام میکنم بخاطر انتشار این ویدیو از جک ی پس گردنی خوردم>_<
Parastesh_h8

Parastesh_h8

3 هفته پیش
اه گروه خونی جک به این چیزا نمیخوره! اون خیلی خوبه! خدایی این چیه؟
everything in one sight

everything in one sight

3 ماه پیش
خب آره من با اوری بادی موافقم ولی اینجوریاس دیگه
:::: Rrooth_gamer  ::::  Video_star ::::

:::: Rrooth_gamer :::: Video_star ::::

3 ماه پیش
واقعا من با نظر دومی موافقم
***ارباب تاریکی*** ❤رها قوی باش و قوی برگرد =)❤

***ارباب تاریکی*** ❤رها قوی باش و قوی برگرد =)❤

3 ماه پیش
صحنه های خیلیییییییی زشتی داشت.....!!!!!
***ارباب تاریکی*** ❤رها قوی باش و قوی برگرد =)❤

***ارباب تاریکی*** ❤رها قوی باش و قوی برگرد =)❤

4 ماه پیش
اگه جک فراست واقعی بود الان خودشو دار میزد/:
..jack forever frost..

..jack forever frost..

10 ماه پیش
مزخرف بود حالم از جاپونزل بهم میخوره فقط جلسا تازشم صحنه داشت:(