جدید ترین دستگاه چاپ بنر NT jet

0
جدید ترین مدل از دستگاه چاپ بنر nt jet با امکانات و ویژگی های بسیار عالی: 4 هد کونیکا 512 سرعت چاپ 50 متر در ساعت و .... http://printdevice.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B11/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nt-jet.html
pixel