شبیه سازی راکتور بستر آکنده (Packed bed) با نرم افزار کامسول (COMSOL): قسمت دوم

64
همدان 57 دنبال‌ کننده
راکتورهای بستر آکنده یا Packed Bed یکی از مهم‌ترین انواع راکتورهایی می‌باشد که در صنعت برای انجام انواع واکنش‌های شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبیه‌سازی این نوع راکتورها به دلیل حضور دانه‌های کاتالیستی و به علت انجام شدن واکنش‌های شیمیایی درون دانه‌های کاتالیست مشکل می‌باشد. این نوع شبیه‌سازی یک شبیه‌سازی میکرو مقیاس و ماکرو مقیاس می‌باشد زیرا اندازه دانه‌های کاتالیست از مرتبه میلی‌متر و اندازه راکتور از مرتبه متر می‌باشد. نرم‌افزار کامسول این توانمندی را خود ایجاد کرده است که به راحتی بتوان هم دانه‌های کاتالیست و هم خود راکتور را به دقت بالایی شبیه‌سازی کرد. نتایج غلظت را می‌توان در طول راکتور و حتی درون دانه‌های کاتالیست به صورت مجزا مشاهده کرد. مواردی که در این درس‌نامه آورده شده‌اند عبارت‌اند از: ۱- تعریف و روشن کردن ماهیت مسئله ۲- نحوه ترسیم شکل هندسی مربوطه ۳- نحوه اعمال شرایط مرزی و اولیه در فیزیک‌های مربوطه (انتقال جرم، انتقال ممنتوم و واکنش شیمیایی) ۴- حل مسئله ۵- آنالیز نتایج برای دانه‌های کاتالیست و راکتور
همدان 57 دنبال کننده
pixel