دکتر آذر کفاش پور، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی

28
زاویه دکتر آذر کفاش پور، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی در برنامه زاویه: بحران، یک اتفاق ناگوار ناگهانی است که باعث خارج شدن انسان از روال عادی زندگی می شود. تکانه ها منجر به جا به جایی لایه های درونی یک بستر می شوند که بازگشت به حالت اولیه را سخت می کنند. ما باید بتوانیم با مدیریت صحیح در یک اقیانوس مواج از بحران ها، آرام بگیریم. #تحول #بحران #مدیریت #اتفاق_ناگوار #بینش_استراتژیک روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel