فریدالله ادیب آیین - مجموعه راه لاجورد

116

فریدالله ادیب آیین پروانه فعالیت مجموعه آثار ارزشمند نقاشی «راه لاجورد» به مالکیت «فرید ا... ادیب آیین» از سوی اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور، صادر شد. محمد رضا پهلوان رئیس گروه موزه های میراث فرهنگی گفت: این مجموعه هفتمین مجموعه رسمی و مجوز دار این اداره کل و دومین مجموعه ای است که در سال جاری پروانه فعالیت دریافت کرده است و می تواند به صورت رسمی نسبت به برگزاری نمایشگاه و یا ایجاد موزه خصوصی، فعالیت کند. مجموعه راه لاجورد شامل 130تابلوی نقاشی ارزشمند

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel