اجباری شدن غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج

632
اظهارنظر کارشناسی در خصوص مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در برنامه نبض شبکه خبر 97/04/01 به همراه دکتر زینلی و خانم دکتر عباسی معاون سازمان بهزیستی و نظرات صریح دکتر زینلی در خصوص سازمانهای بیمه گر,وزارت بهداشت و فشار به خانواده ها برای پرداخت هزینه های تشخیصی بیماری های ژنتیکی و معلولیتها
pixel