فریدون جیرانی از «آشفتگی»، بهرام رادان و مهناز افشار می گوید

1,648

فریدون جیرانی امسال با فیلم آشفتگی در جشنواره فجر ۳۷ حضور داشت. او در مصاحبه با هفدانگ از تجربهٔ ساخت فیلم و همکاری با بهرام رادان و مهناز افشار می گوید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده