توضیح و سرویس استپرموتور خودرو

15,983
مقاله کامل شرح و تعمیر استپر : https://cargeek.ir/uss.php?uid=2242863964
CarGeek.ir 4.8 هزار دنبال کننده
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel