مانیتور اطفا حریق واترمیست برد بلند

44
مانیتور اطفا حریق واترمیست برد بلند یا سیستم تبرید برد بلند فناوری نوین جهت خنک کاری محیط پیرامون حریق جهت محافظت از آتش نشانان و همچنین کاهش دمای حریق از 1300 درجه سانتیگراد تا 300 درجه سانتیگراد
رهگشافن 4 دنبال کننده
pixel