آموزش کاربردی کنترل مقاوم و پیاده سازی در متلب

5,481

در این کلیپ فیلمهای آموزشی کنترل مقاوم تهیه شده در وبسایت مرجع مهندسی کنترل معرفی شده است. برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید: http://www.controlref.com/category/robust-control