ورود کورا و آسامی به دروازه ارواح با آهنگی بسیار حماسی

1,205

من که داشت گریه ام می گرفت وقتی داشتم اینو درست میکردم

هیچکس

هیچکس

3 سال پیش
والا راستش 1. به کارگردانا ایمان کامل دارم حتما داستان زیبایی راجع به این رابطه دارن واسه همون. 2. رابطه غقر معموله قبول دارم ولی شایدم خوب باشه. 3. با رابطه فوق غیرعادی بودنش حالت عشقی معمول در اواتار یکم دگر گون شد. 4. از همه مهم تر اینکه من به شخصه خوشحال شدم و خوشم اومد اونم به دو دلیل اولی اینکه کلا خوشم اومد دست خودم نبود . دوم اینکه پوزه این ماکو به خاک مالیده شد (هم زمان جفتشونو میخواس بیشعور ) زیادوحرف زدم شرمنده.
Avatar Spirit - New Video
Avatar Spirit - New Video من ضد کوراسامی هستم