نقش عظیم دعا در تمدن موعود - قسمت دوم

13
اذان مشرق 6 دنبال‌ کننده
اذان مشرق - Azanemashregh.ir - ماهیت دعا چیست؟ اسرار و آثار و شرایط دعا چیستند؟ ابن سینا می‌گوید: «دعا یک نیروی است که از طرف خداوند متعال به دعا کننده افاضه می‌‌شود و با این نیرو می‌تواند روی عناصر عالم تأثیر بگذارد و عناصر تسلیم اراده‌ی او بشوند»
اذان مشرق 6 دنبال کننده
pixel