خط تولید ظروف پلاستيک روش IML (لیبل درون قالب) با دستگاه تزریق پلاستیک پارسیان

343

در اين روش ليبل درون قالب قرار مي گرفت و همزمان با توليد ظرف، طرح گرافيکي و ليبل نيز بر روي آن پياده مي شد و بعدها به IML شهرت يافت.

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel