کلیپ جنجالی جغد مینیاتوری در تهران سیروان خسروی و مهدی فهامی

1,308

مهندس مهدی فهامی دارای مدرک بررسی تخصصی حیوانات خانگی نامش ثبت ملی شده در پارک پردیسان بدلیل تحویل شاهین دستی به انجا . او پرندگان شکاری آزار یافته یا مریض را پس از نگهداری کوتاه و بهبودی تحویل محیط زیست میدهد . او میگوید: اینگونه پرندگان را نمیشود همینطوری در هوا آزاد کرد .میمیرند . در پارک پردیسان پس از زدن واکسن و گذراندن دوره ای جهت قرنطینه و تقویتشان ، بصورت گله ای در فضای مناسب جنگلی خود رهاسازی میشوند و او قصد دارد از انقراض انها جلوگیری کند .