آیا سفر در زمان و به گذشته امکان پذیر است؟ چگونه؟

456
وحیدDARK(آنلاین) 33.8 هزار دنبال‌ کننده

سفر در زمان، به ایدهٔ حرکت بین لحظه‌های مختلف در زمان گفته می‌شود که مشابه حرکت بین مکان‌های مختلف در فضا صورت می‌گیرد، و در آن امکان ارسال اشیاء (و در بعضی حالت‌ها فقط اطلاعات) به زمان گذشته و آینده وجود دارد.

وحیدDARK(آنلاین) 33.8 هزار دنبال کننده
pixel