آشنایی با پلتفرم اتریبیوشن و آنالیتیکس ادتریس

77

بعنوان یک صاحب اپلیکیشن برای رصد تبلیغات گیرنده ها چه می کنید؟ چگونه گزارش واقعی از آنها دریافت می کنید؟رفتار کاربر را چگونه رصد می کنید؟ کدام کمپین تبلیغاتی برای شما موثرتر بوده و بیشترین میزان جذب کاربر واقعی را به همراه داشته است؟ نحوه تقلب های موبایلی را چگونه تشخیص می دهید؟ پلتفرم آنلاین موبایلی ادتریس یک رابط بین شما و تبلیغات گیرنده هاست و یک جایگزین داخلی برای ادجاست است. ما شما را با دنیای اتریبیوشن ها آشنا خواهیم نمود.

adtrace.io
adtrace.io 3 دنبال کننده