آشنایی با کاشت سیر، روش ها و بیماری ها

11,376

* آموزشی - در این ویدیو با گیاه سیر و روش های کشت و فرآوری آن آشنا خواهیم شد و اطلاعات زیادی در مورد این گیاه کسب خواهیم کرد. - معرفی و عرضه تراکتور های دوچرخ گریلو ایتالیا، سمپاش های سولو آلمان - معرفی و عرضه شیردوش سیار انکا ترکیه - معرفی و عرضه ادوات تراکتورهای باغی - ویدیوهای آموزشی کشاورزی - معرفی و عرضه محصولات ساخت ایران و ...