معرفی اینترنت اشیاء و سرویس های لینکپ در خبر ۲۱ شبکه یک

1,362
معرفی اینترنت اشیاء و برخی سرویس های لینکپ در این حوزه، مجله فناور-خبر ۲۱ شبکه یک سیما، ۱۰ دی ماه ۹۵
لینکپ | Linkap 3 دنبال کننده
pixel