جشنواره بین المللی نوروز در مسکو

405

جشنواره بین المللی نوروز در مسکو بزرگترین جشنواره بین المللی نوروز با نمایش آیین و رسوم کهن فرارسیدن بهار و نو شدن طبیعت در مسکو برگزار شد.