درهای جهنم را به روی خود بازنکنید | اقتدار شکوهمند ایران به روایت کارشناس کویتی

1,157
به روایت ناصرالدویلة نماينده سابق پارلمان کویت
یا مهدی(عج) 18.2 هزار دنبال کننده
pixel