وبینار دیجیتال مارکتینگ

693
سلام ویدئو بالا فیلم وبینار آشنایی با مفاهیم ابتدایی دیجیتال مارکتینگ و همچنین بررسی بازار کار این حوزه در کشور ایران است. همانطور که همه میدانیم گذار از فضای سنتی به فضای مدرنیته به سرعت در حال انجام است، این گذار ر فضای کسب و کار ها نیز دیده میشود. همین امر موجب گردیده که کسب و کار ها به فضای آنلاین نیز رو آورده و این موجب خواهد شد که نیاز کسب وکار ها به متخصصین این حوزه بالا رود.
pixel