ناحلة الجسم یعنی...

6,065

ناحلة الجسم یعنی - نحیف و دلشکسته میری - جوونی اما مادر پیری - بهونه ی سفر می گیری - باکیة العین یعنی- بارون غصه ها می باره - چشای مادر ما تاره - دیگه علی(ع) شده بیچاره - منهدة الرکن یعنی -توون برات نمونده بانو- کی قلبتو سوزونده بانو - کی بالتو شکونده بانو - معصبة الراس یعنی -بستی سری رو که پر درده - رنگ رخ تو مادر زرده - تو کوچه کی جسارت کرده

شبکه التشیع 220 دنبال کننده
pixel