کاردرمانی در بهبود عملکرد عضلات۰۹۱۰۰۹۷۶۸۸۹رنجبری#ویزیت در منزل تهران

53
ارائه بهترین خدمات کاردرمانی و گفتادرمانی در منزل برای کودکان و بزرگسالان دارای اختلالات جسمی و ذهنی،سکته مغزی،پارکینسون،ضایعه نخاعی،فلج مغزی،ام اس،تاخیرحرکتی،بیش فعالی و نقص توجه،آسیبهای دست،آسیبهای مخچه،بیماریهای عصبی عضلانی،اختلالات یکپارچگی حسی،اختلالات درکی حرکتی و شناختی،اوتیسم،اختلال یادگیری،کاردرمانی در سالمندان
pixel