قسمت بیستم عصر جدید | تقلید صدای خلاقانه شخصیت های کارتونی

12,664
شِدِرِم
شِدِرِم 7.4 هزاردنبال‌ کننده

تقلید صدای خلاقانه شخصیت های کارتونی توسط رضا عبدی دزفولی در بیستمین قسمت مسابقه استعدادیابی عصر جدید

شِدِرِم
شِدِرِم 7.4 هزار دنبال کننده