دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی - ارتعاشات جلسه 5 -بهزادی

267
H.A.Behzadi 40 دنبال‌ کننده
دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی - گروه مکانیک خودرو - ارتعاشات - جلسه 5 مدرس بهزادی
H.A.Behzadi 40 دنبال کننده
pixel