جواد یزدانی در کنفرانس هفته جهانی جمع سپاری

385

صحبت های جواد یزدانی(از بنیانگذاران و مدیر ارشد اجرایی دونیت) در کنفرانس هفته جهانی جمع سپاری، تهران، ایران 31 اردیبهشت 1395 کتابخانه ملی ایران

دونیت
دونیت 29 دنبال کننده