مرغ سحر، استاد شجریان کنسرت آمستردام 5 مهر 1388

211

اجرای آهنگ مرغ سحر استاد محمد رضا شجریان در رای تئاتر آمستردام پنجم مهر 1388 ، بیست و شش سپتامبر 2009

نجمه
نجمه 1 هزار دنبال کننده