داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

اتاق آشوب / معاونت سیاسی سپاه

1,259

آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای افزایش فشار، کارگروه مشترکی را برای ایجاد نارضایتی داخلی در ایران تشکیل داده اند. طبق گزارش پایگاه اکسیوس آمریکا، تمرکز فعالیت این نهاد بر تلاش برای تشویق اعتراضات در داخل ایران و افزایش فشار بر دولت است.

sir...

sir...

8 ماه پیش
دشمن رقمی نیست