پیاده روی اربعین حسینی ۱۳۹۸ ( محرم ۱۴۴۱ )

8,540
کاروان ها یک به یک رفتند سوی کربــلا دیـدی آخـر مـانـد بر دل آرزوی کـــربــــلا همچو بیداران بیدل در میان خاک و خون کی شود جانم بگیرد رنگ و بوی کربـــلا
pixel