داغترین‌ها: #Copa America 2019

آوای جاوید- برنامه شماره 41- ساقی نامه

2,541

اثری از آوای جاوید آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ در مایه ی همایون، ضبط در ساحل مرجان کیش، بیا ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد، به من ده که بس بیدل افتاده ام، وزین هر دو بی حاصل افتاده ام، بیا ساقی آن می که عکسش زجام، به کیخسرو و جم فرستد پیام، ویدیوهای آوای جاوید را از سایت آوای جاوید پیگیری نمایید. AvayeJavid.com