داغترین‌ها: #فاطمیه

مقایسه عملگر ایمورتال زالو ایرانکلاچ با عملگر کلاچ اتوماتیک اتاکو

1,231
1,231 بازدید
اشتراک گذاری
بررسی علمی و عملی کلاچ اتوماتیک اتاکو با کلاچ اتوماتیک معیوب ایمورتال زالو ایرانکلاچ غیر ثبتی و سیاست فرار به جلو توام با وقاحت مدیر ایرانکلاچ در نسبت دادن تمام معایب سیستم ایمورتال زالو به سیستم امتحان پس داده اتاکو.
pixel