تونر فوق العاده برای ازبین بردن لکه های تیره پوست

732

اگه به صورت مداوم از این تونر استفاده شود باعث از بین رفتن لکه های تیره ی پوست وروشن شدن آن می شود

Layla657097
Layla657097 9 دنبال کننده