تعزیه دوطفلان مسلم - قسمت شهادت دوطفلان مسلم روستای برغمد محرم 98

2,146

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه دوطفلان مسلم مهدی میرابراهیمی (طفلان محمد) امیرعلی دانشمندی (طفلان ابراهیمی) مهدی شمس آبادی (حارث) قاسم مسکنی (زن حارث) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel