موشن گرافیک اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

1,110
اگر بخواهیم از رکود عبور کنیم و به جنگ بیکاری برویم باید به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم.
pixel