برنامه ب.م.م و ک.م.م

25
gcd یا همان ب.م.م و lcm یا همان ک.م.م که به معنا (بزرگ ترین مقسما علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک) هستند در ریاضیات گسسته و علم کامپیوتر دو مبحث مهم اند که ما در این آموزش قصد داریم علاوه بر آشنایی با آنها برنامه آنها را در سی پلاس پلاس بنویسیم.
***CafeCode*** 3 دنبال کننده
pixel