صرفاًنمیشوددرسالن اجتماعات دغدغه های مردم را مطالبه کرد

236

در گفت وگوی #تلویزیون_اینترنتی_لنگرخبر با دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان مطرح شد: - نمی توان دانشجو و مردم را از هم جدا کرد - انفعال دانشجو موجب پیشروی مسئولین ناکارآمد می شود - فضای دانشگاه نسبت به سال های گذشته مرده است - صرفاً نمی شود در سالن اجتماعات دغدغه های مردم را مطالبه کرد

pixel