اقوام ایرانی در روسیه و اروپا

634

Instagram : https://www.instagram.com/irangaraee اوستیا سارماتیان آلانیان و مردم نواحی شمال دریای سیاه از بستگان ایرانیان هستند

محمدجواد 530 دنبال کننده
pixel