بازی ریسک - مرکز بازی های فکری تهران

1,998
برای اینکه مهارت های استراتژیک لجستیک و سیاسی خودتون رو محک بزنید و تقویت کنید بیاید در بِرِین گِیم سنترو با بازی ریسک یه بازی استراتژیک ، لجستیک و سیاسیه رو تجربه کنید
pixel