بازی حدس لوگوها - Logo Quiz

580

این برنامه در بر دارنده یک مجموعه تست است. تست ها در مورد لوگوهای موجود در دنیا است. ویژگی های این برنامه: بیش از 1000 لوگو و اندازه کوچک برنامه دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/logos.quiz.companies.game

ایران اپس
ایران اپس 785 دنبال کننده