آیا مدارس خلاقیت را کشته‌اند؟

75
اسماعیل عابدی 14 دنبال‌ کننده
75 بازدید
اشتراک گذاری
آقای کن رابینسون چالش هایی را که ما در آموزش دادن به فرزندانمان با آنها روبرو هستیم را بررسی می کند. او قصد بازنگري راديکالی در نظام مدرسه را دارد، خلاقيت را پرورش مي دهد و انواع مختلف هوش را تصديق مي کند.
pixel