سمپاشی کنه

1,424

شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشروبهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت مفتخراست به اطلاع برساند،٪۱۰۰پروژه های کنترل انواع مایت وکنه پرندگان که توسط این شرکت درمنازل،مساجد،کارخانه ها،ادارات و...انجام پذیرفته،باموفقیت کامل وبدون بازگشت صورت گرفته است.جهت اطلاعات بیشتر به سایتwww.nanofannavaran.comمراجعه فرمایید. تلفن۲۲۰۴۸۲۷۸_۸۶۰۱۳۰۶۲_66959729-09197173454

مهدی کاظمی

مهدی کاظمی

9 ماه پیش
چه حشرات زشتی ، اصلا باورم نمی شد از کبوترا باشن.خوبه ازبین رفتن.همه مون داشتیم دیوونه می شدیم.هرجانیگا می کردی می بینی یکی داره راه می ره.
hasan915

hasan915

11 ماه پیش
پاییزسال96تعدادی کبوتردرفاصله بین دوساختمان (زلزله گیر) محل زندگی مالانه کرده بودندکه آلوده به کنه های کبوتری بودند.پس ازتماس باشرکت سمپاشی نانوفناوران واعزام کارشناس وسمپاشی محل بکلی ازدست این حشرات آسوده شدیم.البته به توصیه کارشناس محل لانه کبوترهارا باآجروسیمان پوشاندیم.