حرکت سریع ملت و پیش رفتن در میدانهای جنگ

33

مراسم شب خاطره دفاع مقدس ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel