آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی :آنچه امام خمینی روح الله انجام داد

249

سخنرانی حضرت آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی دامت برکاته امام جمعه بغداد بمناسبت چهلمین سالگرد امام خمینی قدس سره در دفتر سرایا جهاد دربغداد با حضور مسولین جمهوری اسلامی ایران