دومین نشست تخصصی صدابرداری استودیویی (قسمت اول)

108
این نشست با حضور و سخنرانی آقایان کاوه عابدین، حامی حقیقی، رضا فرهادی، رضا اسدپور و رضا صادقی، دبیری آیدین الفت، مشاوره آرش پاکزاد و با حمایت شرکت تکنیک در روز جمعه دوم اسفندماه ۱۳۹۸ در استودیو شماره یک شهر صدا برگزار شده است.
pixel