نگاهی نو و کامل به خلقت(4)؛ مقدمات خلقت انسان در زمین و آسمان

389
سلسله مباحث سیر_خلقت_حضرت_آدم_ع سخنران: دکتر کیوان مجیدزاده جلسه_چهارم: مقدمات خلقت انسان در زمین و آسمان | صراط عشق serateshgh.com
pixel