آموزش امتحان نهایی زیست دوازدهم خرداد ۱400، رونویسی

173
آموزش امتحان نهایی زیست دوازدهم خرداد ۱400، مبحث رونویسی بخشی از پکیج آموزشی امتحان نهایی توسط دکتر مقدم طراح امتحانات نهایی و دبیر مدارس برتر تهران سایت:www.1shoo.ir کانال تلگرام: @yekshow اینستاگرام: @1shoo.ir تماس جهت تهیه مجموعه کامل امتحان نهایی: 09379742075
pixel