تشدید درگیری ها میان ارتش سوریه و تکفیری ها در حومه حما

662