کاهش میل جنسی

383

اختلالات جنسی در مردان دارای طیف وسیعی هستند. نقش هورمونهای مردانه در عملکرد جنسی مردان بسیار محدود است و برخلاف باور عموم نقش هورمونهای مردانه در درمان اختلالات جنسی محدود است. متاسفانه امروزه می بینیم که هورمون تستوسترون بطور وسیع در درمان اختلال نعوظ در مردان مورد استفاده قرار می گیرد، در صورتیکه هورمون تستوسترون از نظر فیزیولوژیک نقشی در نعوظ مردان ندارد. تجویز و مصرف بدون نیاز هورمون تستوسترون سبب عوارض عمده می شود. هورمون مردانه دارای نقش عمده در میل جنسی است و نباید این موضوع را با سایر اختلالات جنس